Zatražite ponudu

Projekt - Poslovna građevina G

  • Projektirano: 2002
  • Izvedeno: 2004
  • Lokacija: Zagreb
  • GBP: 328 m2

Konstrukcija je «okvirna» od armiranog betona, (stup, greda, ploča), sa oblogom od TRIMO panela.

Odabrani tip stakla je u dvojakoj funkciji, kao zaštita od pretjeranog zagrijavanja ljeti (insolacije) i zaštite od pogleda.
Po danu se ne vidi u prostor, a navečer se ne vidi iz prostora van i na taj način se dobije međusobno neometanje poslovne i stambenih zgrada.
Boja i struktura materijala su usklađene.
Mikroliniranost je slična strukturi Lexana koji sa svojom mliječnom bojom daje osjećaj manje zaposjednutosti prostora.
Minimalistički pristup je ključni dio priče jer je proizveo nanametljivu zgradu koja se bojom i oblikom uklopila u okolinu.

brp (brutto razvijena površina): 328 m2/cijena gradnje = 3.658 kn/m2
netto površina: 277 m2
konstrukcija: AB skeletni sistem
zidovi: TRIMO - FTVms 100 i 'knauf' obloge sa izolacijom
vanjska bravarija: aluminijski profili
pod: keramika u prizemlju i sanitarnim čvorovima, laminat na prvom i drugom katu
krovište: nosiva konstrukcija od čeličnih profila, toplinska izolacija od 20 cm min. vune
pokrov: TRIMO – TP 835 profilirani lim, sa prirodnim ventiliranjem
projektirano: 2003. godina
izvedeno: 2004. godina
troškovi gradnje: 1.200.000,00 kn

VIDEO